Servirepro amb el medi ambient i la sostenibilitat

Servirepro és una botiga compromesa i sensibilitzada amb el Medi Ambient i la sostenibilitat, aplicant les 3R’s: reducció, reutilització i reciclatge. Com ho fem? T’ho expliquem amb aquest article!

Les 3R´s a Servirepro!

REDUÏM al màxim el nostre rebuig

REUTILITZEM tot el material, per a fer paquets d’enviament

RECICLEM tots els materials no aprofitables

Paper reciclat o paper ecològic?

Quina és la diferència entre el paper reciclat i el paper ecològic? 

Heu de saber que tot i que sembli el mateix, són conceptes diferents, no sempre conflueixen i en general es confonen. Reciclat i ecològic no són sinònims!

Tot i que es poden aplicar a la majoria de productes, en aquest cas és diferent ja que parlem i es tracta de paper. En aquest sentit, el paper reciclat no sempre és respectuós amb el medi ambient i, per tant, no sempre es pot considerar ecològic.

A continuació expliquem amb més detall la diferència entre paper reciclat i paper ecològic, com s’aconsegueixen, i què fa que es puguin considerar o no sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Què és el paper reciclat?  

El paper reciclat és aquell que es fabrica amb matèria prima reutilitzada d’altres productes de paper. Per això, és habitual que determinats papers reciclats presentin un color semblant al marró.

I perquè el paper reciclat no sempre és respectuós amb el medi ambient? Per que hi ha processos com per exemple, blanquejar el paper, que en el cas d’un paper no ecològic se sol utilitzar clor gas, un element altament contaminant. En canvi, en la producció de paper qualificat com a ecològic s’utilitzen altres productes com el diòxid de clor, l’oxigen o l’ozó, entre d’altres.

No obstant això, el color del paper no determina si aquest és més o menys respectuós amb el medi ambient.

D’altra banda cal tenir presents els altres criteris com el nivell d’emissions a l’aigua i a l’atmosfera durant el procés de producció, el consum d’energia elèctrica i tèrmica, i el tractament dels residus generats.

Totes aquestes pautes estan regulades, controlades i si es compleixen, el paper que ha seguit aquests criteris pot obtenir certes certificacions per part d’organismes qualificats. Per exemple l’Etiqueta Ecològica Europea. 

Acostumem a veure el paper reciclat amb millors ulls que el paper de fibra verge, i això és per les connotacions que du implícites el terme “reciclat”.

Però la veritat és que, en molts casos, el paper reciclat pot ser molt més perjudicial i contaminant per al medi ambient que aquell que s’obté directament de la fusta dels arbres.

 

Què és el paper ecològic?

Per considerar un paper com a ecològic, en el seu procés de producció s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat i de respecte amb el medi ambient. 

Es pretén així minimitzar l’impacte ambiental que com a qualsevol altre procés industrial, té la fabricació del paper.

Per tant, el concepte ecològic es refereix al seguiment d’unes pràctiques determinades al llarg de tot el procés de producció, des del començament fins al final.

El paper ecològic és aquell que s’ha produït amb matèria prima procedent de boscos certificats i mitjançant processos que intenten reduir l’impacte mediambiental.

És habitual que el paper ecològic estigui reconegut amb segells o certificacions mediambientals, que ens aporten informació sobre l’origen i el procés de fabricació del paper.

El caràcter ecològic no és exclusiu del paper reciclat, ja que els papers fabricats a partir de fibra verge també poden ser sostenibles i respectuosos amb l’entorn

Què hem de tenir en compte a l’hora de triar un paper ecològic?

El paper ecològic, habitualment, està reconegut amb certificacions ambientals.

Aquestes certificacions poden fer referència a la matèria prima, com és el cas dels segells FSC o PEFC; també poden fer referència al procés de fabricació, com és el cas dels segells ECF, PCF o TFC; o bé poden ser certificacions mediambientals genèriques, com l’etiqueta Ecolabel.

A més, l’empresa productora també pot estar certificada amb la ISO 14001, que reconeix la qualitat en els sistemes de gestió ambiental.

A Servirepro tenim en compte tots aquesta paràmetres per ser una botiga sostenible i compromesa amb el medi ambient. Cal que tú també hi posis de la teva part en fer la compra i que quan hagis de llençar paper, així com cartró ho facis al contenidor de color blau!