Servirepro, reprografia a Tarragona

A Tarragona el teu servei i necessitats en reprografia a Servirepro, impremta Tarragona.

I quins serveis són? a què ens referim amb reprografia? en què consisteix? Potser no tens resposta a aquests dubtes i donar-te resposta és el motiu i objectiu d’aquest nou article!

Què és la reprografia?

Quan parlem de reprografia, ens referim a aquell procés que ens permet reproduir documents impresos mitjançant tècniques com la fotocòpia. Per aquest moti la paraula està formada per repro- (de reproducció) i –grafia (de fotografia), i consisteix a reproduir i fer copies de forma múltiple, amb el traspàs de la tinta a un suport mitjançant la pressió.

I en el mateix sentit, potser ara deduït que el nom de Servirepro bé a significar i es refereix a aquest servei de reprografia a Tarragona.

Tasques i serveis de reprografia

Dins del terreny de la reprografia, tenint en compte la reproducció, podem parlar de diverses tècniques i tasques com la digitalització dels documents que han de ser reproduïts. A més, es poden fer de la mateixa mida, o bé de mida menor o major que l’original.

Podem dur a terme aquesta tasca de diverses formes com mitjançant fotocopiadores introduint i fotocopiant de forma física els documents, el seu escanejat o bé, i amb els avenços tecnològics, la impressió digital consistent en reproduir i imprimir documents i imatges en format digital mitjançant un ordinador. I en el mateix sentit, cartelleria publicitària i d’esdeveniments.

Per al bon funcionament de la maquinària necessària, és important la posada a punt, ajustar les màquines i configurar-les segons cada requeriment, una bona neteja i manteniment, així com la reposició dels tòners, tintes i paper!

Normalment junt amb la tasca de reproduir, duplicar i reproduir s’uneixen altres tasques complementàries que responen a les necessitats dels nostres clients pel que fa a la seva conservació, guardat o presentació. Estem parlant de l’enquadernació i en aquest sentit per nosaltres és habitual també l’ús d’altres màquines com perforadores, guillotines, màquines de plegat i doblat, grapadores, màquines d’enquadernació, etc…

I aquest és el nostre dia a dia a Servirepro, entre altres moltes tasques i serveis que us oferim a Tarragona com a botiga local de proximitat.