Senyalització

El nostre departament de disseny pot personalitzar qualsevol senyalització segons les preferències del client, necessitats o imatge de la seva empresa. Un lloc de treball ben senyalitzat implica ordre, seguretat i organització.

  • Plaques de bústia per a comunitats.
  • Plaques gravades en diferents materials i mides.
  • Senyals de trànsit.
  • Senyals d’orientació.
  • Senyalització urbana.
  • Tot tipus d’útils de carretera.
senyals
senyalització preventiva riscos laborals
separadors en postes
cintes retrac de paret
plaques gravades
separadors esdeveniments cinta

NOVA NORMATIVA RIPCI 2017

plaques lluminoses fotoluminescents

Amb l’entrada en vigor del RIPCI 513/2017 s’habilita a les empreses instal·ladores i mantenidores de PCI (Pla contra incendis) a la instal·lació i manteniment de senyals fotoluminescents de PCI i evacuació.

ON INSTAL·LAR SENYALS DE CLASSE A:

Espais amb il·luminació artificial, establiments on hi ha substàncies perilloses o explosives, indústria minera, instal·lacions relacionades amb substàncies biològiques perilloses, etc

ON INSTAL·LAR SENYALS DE CLASSE B:

Resta d’instal·lacions amb part d’il·luminació natural, locals comercials, naus, oficines, edificis, etc.

mes info

Els nostres serveis