Senyalització

El nostre departament de disseny pot personalitzar qualsevol senyalització segons les preferències del client, necessitats o imatge de la seva empresa. Un lloc de treball ben senyalitzat implica ordre, seguretat i organització.

  • Plaques de bústia per a comunitats.
  • Plaques gravades en diferents materials i mides.
  • Senyals de trànsit.
  • Senyals d’orientació.
  • Senyalització urbana.
  • Tot tipus d’útils de carretera.
senyals
separadors en postes
cintes retrac de paret
plaques gravades
separadors esdeveniments cinta

NOVA NORMATIVA RIPCI 2017

Amb l’entrada en vigor del RIPCI 513/2017 s’habilita a les empreses instal·ladores i mantenidores de PCI (Pla contra incendis) a la instal·lació i manteniment de senyals fotoluminescents de PCI i evacuació.

ON INSTAL·LAR SENYALS DE CLASSE A:

Espais amb il·luminació artificial, establiments on hi ha substàncies perilloses o explosives, indústria minera, instal·lacions relacionades amb substàncies biològiques perilloses, etc

ON INSTAL·LAR SENYALS DE CLASSE B:

Resta d’instal·lacions amb part d’il·luminació natural, locals comercials, naus, oficines, edificis, etc.

mes info

Els nostres serveis