Senyalització

El nostre departament de disseny pot personalitzar qualsevol senyalització segons les preferències del client, necessitats o imatge de la seva empresa. Un lloc de treball ben senyalitzat implica ordre, seguretat i organització.

  • Plaques de bústia per a comunitats.
  • Plaques gravades en diferents materials i mides.
  • Senyals de trànsit.
  • Senyals d’orientació.
  • Senyalització urbana.
  • Tot tipus d’útils de carretera.

On instal·lar Classe A o Classe B?

Segons la Norma UNEIX 23035/03 els productes de la Classe B tenen menor luminància que els de Classe A i són d’obligat ús per a la senyalització de qualsevol establiment, com són locals comercials, naus, oficines, edificis, etc. . Els productes de Classe A tenen major luminància que els de Classe B i s’utilitzarà preferentment per a senyals i abalisaments de llocs de concentració pública o amb il·luminació exclusivament artificial, tals com a estacions de tren o autobús, centres comercials, aparcaments subterranis, estadis de futbol, etc.