Retallable Geganta Vella

3.10

Retalla i munta aquest element del seguici tarragoní. Va ser la primera geganta de la ciutat, també representa un personatge moro. Es caracteritza per portar un ram de flros  a la mà dreta.

Demanar pressupost