Retallable Geganta Mora

3.10

Retalla i munta aquest element del seguici tarragoní. Representa un personatge moro, segurament que inspirat en un personatge real. Llueix un vestit verdós cobert de brodats i passamaneria. La geganta porta un ram de flors a la mà esquerra.

Demanar pressupost